ความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวปาล์ม

การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุดในการเพิ่มผลผลิตน้ำมันปาล์มต่อไร่ ?เจ้าของสวนปาล์มต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายปาล์มสดที่สุกพอดีส่งเข้าโรงงาน ?เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มทั้งปริมาณและคุณภาพสูงสุดต่อไร่ ?จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปปฏิบัติ ?ดังนี้

1. เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดในระยะที่สุกพอดี คือ ระยะที่ผลปาล์มมีสีผิวเปลือกนอกเป็นสีส้มสด และเริ่มมีผลร่วงหล่นจากทะลายปาล์มร่วงที่โคนต้นไม่น้อยกว่า 10 ผลต่อทะลาย
2. รอบของการเก็บเกี่ยวในช่วงผลปาล์มออกชุกควรจะอยู่ในช่วง 7-10 วัน
3. รอบของการเก็บเกี่ยวในช่วงมีผลผลิตน้อย ควรเก็บเกี่ยว 14-21 วันต่อรอบ
4. ผลปาล์มลูกร่วงที่อยู่บริเวณโคนปาล์มน้ำมัน และที่ค้างในกาบต้น ควรเก็บออกมาให้หมด
5. ก้านทะลายควรตัดให้สั้นโดยต้องให้ติดกับทะลาย
6. พยายามให้ทะลายปาล์มชอกช้ำน้อยที่สุด

 

อุปกรณ์เก็บเกี่ยว

1. ต้นปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 ปี ขอแนะนำให้ใช้เสียมด้ามเหล็กที่มีขนาดหน้าเสียมกว้าง 3.5 นิ้ว และมีความยาวเสียมประมาณ 2.50-3.00 เมตร ตัดทะลายปาล์มจากต้น
2. ต้นปาล์มน้ำมันอายุ 8-9 ปี ขอแนะนำให้ใช้เสียมด้ามเหล็กมีขนาดหน้ากว้าง 4.5 นิ้ว และมีความยาวด้ามเสียม ประมาณ 2.00-3.00 เมตร ตัดทะลายปาล์มจากต้น
3. ต้นปาล์มน้ำมันสูงมากกว่า 4 เมตรขึ้นไป การเก็บเกี่ยวด้วยเสียมจะทำได้ยาก จำเป็นต้องใช้เคียวด้ามยาวตัดทะลายปาล์มจากต้น วัสดุที่ใช้ทำด้ามเคียว คือ ไม้ไผ่ หรือาจใช้อลูมิเนียมซึ่งมีน้ำหนักเบา แต่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยังไม่ดีเท่าไม้ไผ่ แต่มีความคงทนมากกว่า
4. ทะลายผลปาล์มสดที่เสียมหรือเคียวตัดลงมาจากต้น ถ้ามีก้านทะลายยาว ควรใช้ขวานตัดให้สั้นไม่เกิน 2 นิ้ว
การรวบรวมผลปาล์มสดส่งขายก็มีความสำคัญเช่นกัน ควรพิจารณาดังนี้
1. ต้องแต่งช่องทางลำเลียงระหว่างแถวปาล์มในแต่ละแปลงให้สะดวกในการลำเลียงและตรวจสอบทะลายปาล์มที่ตัดแล้วเพื่อรวบรวมต่อไป
2. รวบรวมผลปาล์มน้ำมันที่เป็นทะลายและลูกร่วงให้เป็นกองในที่ว่างโคนต้น ควรเก็บผลปาล์มร่วงใส่ภาชนะ เช่น ตะกร้า เข่งหรือกระสอบ
3. การเก็บรวบรวมผลปาล์ม ควรลดจำนวนครั้งในการเคลื่อนย้ายทะลายปาล์มเพื่อลดการชอกช้ำและบาดแผลของผลปาล์ม
4. ทำความสะอาดผลปาล์มที่เปื้อนดิน หรือเศษหิน ดินทราย และไม้กาบหุ้มทะลายออกก่อน
5. ต้องรีบส่งผลปาล์มไปยังโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.