มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลหนองใหญ่ เพื่อให้ผู้ป่วยมีน้ำที่สะอาดไว้ดื่ม

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.