เปิดชี้แจงโครงการRSPO

เปิดชี้แจงโครงการ RSPO ที่ หอประชุมใหม่ โรงงานสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด

 

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.