Category: news

ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สามเหลี่ยมมรกต
ร่วมประชุมกับสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สามเหลี่ยมมรกต จำกัด อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
Read More
มอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า
มอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า ณ.รพ ส่งเสริมสุขภาพตำบลตาต้า
Read More
อบรมการจัดการสวนปาล์ม
ได้มีการจัดอบรม?อบรมการจัดการสวนปาล์ม ให้กับสมาชิกที่เข้าโครงการRSPO เพื่อให้เกษตรรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนและสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในสวนปาล์มน้ำมันและให้เป็นไปตามมาตรฐาน RSPO  
Read More
เปิดชี้แจงโครงการRSPO
เปิดชี้แจงโครงการ RSPO ที่ หอประชุมใหม่ โรงงานสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด  
Read More