ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 97 หมู่ 4 ตำบลห้างสูง
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : 038-442999
โทรสาร : 038-219550
อีเมล์ : info@suksomboon.com
สำนักงานขาย กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 02 3291194
แฟกซ์ 02 3291193
ขายน้ำมัน
โทรศัพท์ : 038-442999 ต่อ 161,162
โทรสาร : 038-442996,038-442997
อีเมล์ : info@suksomboon.com

ติดต่อขายผลปาล์ม
โทรศัพท์ : 038-442999 กด 0
โทรสาร : 038-219550
อีเมล์ : info@suksomboon.com
โรงกลั่นน้ำมันสุขสมบูรณ์
เลขที่ 109 หมู่ 4 ตำบลห้างสูง
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : 038-442999
โทรสาร : 038-219550
อีเมล์ : info@suksomboon.com
ติดต่อซื้อต้นกล้าปาล์ม
โทรศัพท์ : 038-442999 ต่อ 411
โทรศัพท์มือถือ : 063-8694210
โทรสาร : 038-219550
อีเมล์ : yupin@suksomboon.com
**กรณีที่ติดต่อเบอร์ข้างต้นไม่ได้
ให้ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างดังต่อไปนี้
True
092278-1113
092278-1114
092278-1115
084562-5253
084562-5252
Dtac
085386-0742
085386-0746

จุดรับซื้อผลปาล์ม

จุดกระจายสินค้า

1.สำนักงานใหญ่ บริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันพืชจำกัด 109 ม.4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038-442-999 Fac : 038-219550

2.คลังกรุงเทพฯ เขตประเวศ สุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ กทม 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3291194 Fax : 02-3291193

รับสมัครงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)
สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(เพศชาย)
สำเนาหนังสือผ่านงาน(ถ้ามี)

บริษัทฯจะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเพื่อรับการทดสอบ
ข้อเขียนกับทางบริษัทผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนบริษัท จะทำการติดต่อเพื่อ
เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป

ประกาศรับสมัครงาน

FACEBOOK

ติดต่อ-ร้องเรียน