บริษัท พลังงานสุขสมบูรณ์ จำกัด
- ผู้ก่อตั้ง นายศุภชัย จินตนาเลิศ และ นายชนะ จินตรัตนวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ - ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 - ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท - ตั้งที่อยู่ 110 ม.4 ต.ห้างสูง อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี