บริษัท สุขสมบูรณ์วิจัยพืชผล จำกัด
- ผู้ก่อตั้ง นายศุภชัย จินตนาเลิศ และนายชนะ จินตรัตนวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ - ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 - ตั้งอยู่เลขที่ 109 ม. 4 ต.ห้างสูง อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี