กลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ์ เป็นบริษัท ผลิตน้ำมันปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกโดยมุ่งเน้นผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และ น้ำมันพืชที่ดีที่สุดเริ่มตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้ผลผลิตสูงสุด นำมาผ่านกระบวนการสกัด กระบวนการกลั่นและกรองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และมุ่งเน้นตามนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ

ราคาผลปาล์มสด ณ วันนี้ (ราคานี้รวมสวัสดิการแล้ว)

ราคาผลปาล์ม(18%)

4.90

กลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ์

ประกอบด้วยบริษัทในเครือทั้งหมด 7 บริษัท

นโยบายบริษัท

1.นโยบายการบริหารงาน
2.นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
3.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์

ติดต่อ-ร้องเรียน

SUKSOMBOON GROUP

มุ่งเน้นผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และ น้ำมันพืชที่ดีที่สุด เริ่มตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด นำมาผ่านกระบวนการสกัด กระบวนการกลั่นและกรองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ติดต่อเรา

กลุ่มบริษัทสุขสมบูรณ์ (สำนักงานใหญ่)
97 ม.4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

Tel: 038-442999