กลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ์ เป็นบริษัท ผลิตน้ำมันปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกโดยมุ่งเน้นผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และ น้ำมันพืชที่ดีที่สุดเริ่มตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้ผลผลิตสูงสุด นำมาผ่านกระบวนการสกัด กระบวนการกลั่นและกรองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และมุ่งเน้นตามนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ

ราคาผลปาล์มสด ณ วันนี้ (ราคานี้รวมสวัสดิการแล้ว)

ราคาผลปาล์ม(18%)

3.95

กลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ์

ประกอบด้วยบริษัทในเครือทั้งหมด 7 บริษัท

นโยบายสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ์ ประกอบกิจการผลิตน้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์
มีความมุ่งมั่นที่จะนำระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมและทุกกระบวนการของบริษัท
โดยมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล

ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

SUKSOMBOON GROUP

มุ่งเน้นผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และ น้ำมันพืชที่ดีที่สุด เริ่มตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด นำมาผ่านกระบวนการสกัด กระบวนการกลั่นและกรองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ติดต่อเรา

 

เขตประเวศ สุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม 10250

 

02-329-1194