กลุ่มบริษัทสุขสมบูรณ์ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (ชิโนฟาร์ม) ให้กับพนักงาน และชาวบ้านระแวกใกล้เคียง #เข็มที่ 1

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Services
Recent Posts