ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิยาลัย นอร์ทกรุงเทพ

ต้อนรับคะณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิยาลัย นอร์ทกรุงเทพ จำนวน 50 ท่าน มาศึกษาดูงาน

 

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Services
Recent Posts