อบรมการจัดการสวนปาล์ม

ได้มีการจัดอบรม?อบรมการจัดการสวนปาล์ม ให้กับสมาชิกที่เข้าโครงการRSPO
เพื่อให้เกษตรรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนและสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในสวนปาล์มน้ำมันและให้เป็นไปตามมาตรฐาน RSPO

 

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.