ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย

น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย ปี๊บขนาด 18 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย
ขนาด : 18 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย ปี๊บขนาด 13.75 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย
ขนาด : 13.75 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย ขนาด 5 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย
ขนาด : 5 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย ขนาด 4 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย
ขนาด : 4 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย ขนาด 0.5 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย
ขนาด : 0.5 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย ถังขนาด 18 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย
ขนาด : 18 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย ถังขนาด 13.75 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย
ขนาด : 13.75 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย ขนาด 2 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย
ขนาด : 2 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย ขนาด 1 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย
ขนาด : 1 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย ขนาด 0.25 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ไชโย
ขนาด : 0.25 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม ถังขนาด 13.75 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม
ขนาด : 13.75 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม ปี๊บ ขนาด 13.75 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม
ขนาด : 13.75 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม ขนาด 0.25 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม
ขนาด : 0.25 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม ขนาด 6 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม
ขนาด : 6 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม ขนาด 4 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม
ขนาด : 4 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม ขนาด 1 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม
ขนาด : 1 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม ถังขนาด 18 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม
ขนาด : 18 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม ปี๊บ ขนาด 18 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม
ขนาด : 18 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม ขนาด 0.5 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม
ขนาด : 0.5 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม ขนาด 5 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม
ขนาด : 5 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม ขนาด 2 ลิตร

ชื่อสินค้า: น้ำมันปาล์ม ตรา ทับทิม
ขนาด : 2 ลิตร
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

เนยเทียม ตรา ไก่งวง

ไขมันผสมผ่านกรรมวิธี (SHORTENING) ตรา ไก่งวง ขนาด 15 กิโลกรัม

ขนาด : 15 กิโลกรัม
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

ผลิตภัณฑ์เนยเทียมสูตรน้ำมันปาล์ม(FAT SPREADS PALM OIL FORMULA) ตรา ไก่งวง ขนาด 15*1 กก/ถุง

ขนาด : 15 กิโลกรัม
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

ผลิตภัณฑ์เนยเทียมสูตรน้ำมันปาล์ม(FAT SPREADS PALM OIL FORMULA) ขนาด 12 กิโลกรัม

ขนาด : 12 กิโลกรัม
วิธีเก็บรักษา :เก็บในที่แห้งและสะอาด
ราคา :
ติดต่อ 038-442999 ต่อ 161-164

ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม

GLYCERIN

REFINED PALM STEARIN

REFINED PALM OIL

PALM KERNEL MEAL

HYDROGENATED PALM STEARIN

CRUDE PALM KERNEL OIL

B100 BIODIESEL

REFINED PALM OLEIN

PALM KERNEL

PALM FATTY ACID DISTILLATE

CRUDE PALM OIL

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy) และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า